De Verantwoordelijkheid van Rutte en de Groningse Gaswinning

0
Sunrise over misty landscape with two trees, herd of cows grazing underneath.
Sunrise over misty landscape with two trees, herd of cows grazing underneath.

Als inwoner van het Noorden ik met verbazing en ongeloof op de recente verklaringen van premier Rutte over de aardbeving in Huizinge en de daaropvolgende gaswinning. Het is ontstellend om te zien hoe onze regering en specifiek onze premier het welzijn van onze eigen mensen zo ondergeschikt lijkt te maken aan de zogenaamde ‘leveringszekerheid’.

De Groningers zijn jarenlang in de kou gezet en hebben te kampen gehad met onzekerheid, schade aan hun huizen en een constant gevoel van angst. Cruciale informatie die had kunnen bijdragen aan een snellere en effectievere respons na de aardbeving, werd blijkbaar genegeerd of niet goed gecommuniceerd. Dit is niet ‘vervelend’, zoals Rutte het noemt, dit is ronduit onverantwoordelijk.

“Wie verantwoordelijkheid draagt, moet ook verantwoording afleggen.” Dat is iets wat we allemaal moeten onthouden. Deze situatie was een kans voor het kabinet om in te grijpen, om de gezondheid en het welzijn van onze medeburgers voorop te stellen. Maar dat gebeurde niet. En als premier ben je eindverantwoordelijk voor die beslissingen. Het is dus niet alleen onacceptabel, het is ondenkbaar.

Dit soort gedrag is exact de reden waarom ik mijn stem heb uitgebracht op de Boer Burger Beweging (BBB). De BBB heeft het belang van de burgers altijd voorop gesteld en begrijpt dat een gezonde democratie niet kan bestaan zonder verantwoordelijkheidsbesef, transparantie en eerlijkheid.

We moeten af van deze politieke cultuur waarin de belangen van de gewone burger ondergeschikt zijn aan de belangen van grote bedrijven en industrie├źn. En dit kan alleen gebeuren als we een regering hebben die bereid is om volledige verantwoordelijkheid te nemen voor haar acties en omissies.

Naar mijn mening heeft het kabinet onder leiding van Rutte gefaald in het beschermen van de belangen van de Groningers. En voor dat falen moet het kabinet verantwoording afleggen. We hebben leiderschap nodig dat niet alleen de problemen erkent, maar ook bereid is om ze daadwerkelijk aan te pakken.

Het is hoog tijd voor verandering en ik geloof dat de BBB die verandering kan brengen. Daarom zal ik in de volgende verkiezingen opnieuw mijn stem op hen uitbrengen. Het is tijd om het stokje over te dragen en het belang van de burger weer centraal te stellen in onze politiek.